Onder thermografie verstaan we het detecteren van de bron van een lekkage door te kijken naar temperatuurverschillen. Thermografie zetten wij in bij verschillende soorten lekkages. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan een leiding- of afvoerlekkage, maar ook aan een warmtelekkage. Met een thermografische camera of een infraroodcamera is het heel eenvoudig om de warmteverschillen tussen warme en koude lucht, warm en koud water, in beeld te brengen. Op basis van de beelden die we met de thermografische camera maken traceren we de bron van de lekkage. Een vakman kan de lekkage op basis van deze beelden voor u oplossen.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!