De term lekkageverlies wordt voornamelijk gebruikt binnen de hydraulische sector, waarin men deze term gebruikt voor de hoeveelheid vocht wat verloren gaat bij het gebruik van een machine. We kunnen de term ook gebruiken voor de mate waarin er vocht uit de leidingen of afvoer in huis sijpelt. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van vocht uit de leidingen, als gevolg van enige speling tussen twee leidingstukken. In veel gevallen wordt een percentage gebruikt om aan te geven hoe groot het lekkageverlies van een leiding, afvoer of apparaat is. Des te groter het lekkageverlies is, des te groter is ook de kans op een ernstige waterschade aan uw woning.

Wilt u meer informatie? Wij helpen u graag!